Op woensdagavond 06-01-2010 werd de eerste avond van de vereniging gestart met een discoavond. Tijdens een van de volgende avonden werd er een prijsvraag uitgeschreven onder de kinderen, om een naam te verzinnen voor hún jeugdvereniging. Uit alle ideeën koos de leiding voor “De Stekkertjes” , een idee van Kris Schooneman.

 

De Stekkertjes organiseren elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur verschillende activiteiten. Deze vinden meestal plaats in dorpshuis De Stek, tenzij anders in het programma staat aangegeven. Tijdens de pauze krijg je iets te eten en drinken.

 

 

Inschrijving en betaling

De kosten voor het seizoen 2018-2019 bedragen € 35, ongeacht het aantal avonden dat uw kind komt. We gaan weer van start op woensdagavond 11-09-2019. Er is nog ruimte voor het komende seizoen. Het maximum aantal kinderen is 25 !

 

Het is bedoeld voor kinderen van groep 6, 7 en groep 8. 
Voor aanmeldingen graag mail contact opnemen met destekkertjes@outlook.com